Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом ІІІ

Варіант І

Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/15
 1. Яку подію вважають датою початку Національно-визвольної війни?

  (Кількість балів 1.00)

 2. Із яким кримським ханом у березні 1648 р. Б. Хмельницький уклав договір про військово-політичний союз?

  (Кількість балів 1.00)

 3. У якому році Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. відбулася битва під Пилявцями?

  (Кількість балів 1.00)

 4. Яка кількість козацького реєстру встановлювалася за Зборівським договором?

  (Кількість балів 1.00)

 5. Які наслідки мала битва під Берестечком для козаків?

  (Кількість балів 1.00)

 6. Події яких років Національно-визвольної війни українського народу середини ХVII ст. проілюстровано на картосхемі?

  (Кількість балів 1.00)

 7. Який мистецький твір присвячений подіям Національно-визвольної війни українського народу середини ХVII ст. під проводом Б. Хмельницького?

  (Кількість балів 1.00)

 8. Під час якого з молдавських походів української армії, здійснених у роки Національно-визвольної війни, загинув син Б. Хмельницького Тиміш?

  (Кількість балів 1.00)

 9. Яка з наведених держав католицького табору позитивно ставилася до боротьби українців проти влади Речі Посполитої в роки Національно-визвольної війни?

  (Кількість балів 1.00)

 10. Укажіть історичну постать, про яку писала українська історикиня О. Апанович:

  «Категорично не прийняв ідею Переяславської ради… [його] вважали після Богдана Хмельницького козацьким стратегом номер один. Як писав до польського короля коронний обозний Андрій Потоцький, він із тих козаків, для яких “найвища державна рація — щоб не бути ні під вашою, королівською, милістю, ні під царем”».

  (Кількість балів 1.00)

 11. Із якою державою 10 липня 1654 р. уклав «Вічний договір» кримський хан?

  (Кількість балів 1.00)

 12. Коли було укладено Віленське перемир’я між Річчю Посполитою та Московською державою?

  (Кількість балів 1.00)

 13. Установіть відповідність між історичними постатями та їхніми характеристиками.

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    В. Бутурлін

   • 2

    В. Шереметьєв

   • 3

    М. Потоцький

   • 4

    Д. Чаплинський

   • А

    чигиринський підстароста, який напередодні війни захопив родинний хутір Б. Хмельницького Суботів

   • Б

    наказний гетьман, який у 1654—1655 рр. очолював козацьке угруповання, що діяло в Білорусії та на Смоленщині

   • В

    коронний гетьман Речі Посполитої, який керував польською армією в битвах на Жовтих Водах і під Корсунем

   • Г

    московський воєвода, який у січні 1655 р. приєднався зі своїми військами до гетьмана

   • Д

    боярин, який очолював московське посольство на Переяславській раді 1654 р.

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 14. Установіть хронологічну послідовність подій.

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   облога Жванця

  • Б

   укладення Віленського перемир’я

  • В

   битва під Охматовом

  • Г

   загибель Т. Хмельницького під Сучавою

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 15. Землі яких колишніх воєводств, згідно з умовами Зборівського договору, становили територію Української гетьманської (козацької) держави (три правильні відповіді)?

  (Кількість балів 1.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту
оберіть один з варіантів: