Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом І

Варіант I

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/15
 1. Який із наведених станів українського суспільства XVI ст. вважався напівпривілейованим?

  (Кількість балів 1.00)

 2. Коли було прийнято «Уставу на волоки»?

  (Кількість балів 1.00)

 3. На які адміністративно-територіальні одиниці були поділені українські землі у складі Речі Посполитої?

  (Кількість балів 1.00)

 4. У якому з українських міст у 1542 та 1544 рр. виникли перші церковні братства?

  (Кількість балів 1.00)

 5. Укажіть ім’я автора поеми «Роксоланія», написаної в жанрі новолатинської поезії.

  (Кількість балів 1.00)

 6. Який король погодився офіційно визнати (легалізувати) відновлення православної ієрархії?

  (Кількість балів 1.00)

 7. Який митрополит унійної (греко-католицької) церкви об’єднав греко-католицьке чернецтво у Василіянський орден?

  (Кількість балів 1.00)

 8. Який навчальний заклад було утворено на українських землях у 1632 р.?

  (Кількість балів 1.00)

 9. Хто був автором твору літератури «Тренос»?

  (Кількість балів 1.00)

 10. Назвіть споруду з ансамблю Успенської церкви у Львові, збудовану в другій половині XVI ст.

  (Кількість балів 1.00)

 11. Як називали короткі сценки переважно гумористично-комедійного характеру, що виконувалися в перервах між актами основної вистави?

  (Кількість балів 1.00)

 12. Що таке вертеп?

  (Кількість балів 1.00)

 13. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    шкільна драма

   • 2

    інтермедія

   • 3

    ораторсько-проповідницька проза

   • 4

    мемуари

   • А

    коротка одноактова сценка переважно гумористично-комедійного характеру

   • Б

    твір у формі записок-спогадів автора про минулі події

   • В

    твір релігійного змісту, автор якого дискутував зі своїми опонентами

   • Г

    вистава релігійного змісту, побудована у формі діалогу без авторської мови

   • Д

    твір із моральними повчаннями та тлумаченням Святого Письма

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 14. Установіть хронологічну послідовність подій

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   прийняття Третього Литовського статуту

  • Б

   відновлення ієрархії православної церкви

  • В

   заснування Петром Могилою лаврської школи

  • Г

   укладання Берестейської церковної унії

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 15. Які твердження характеризують життя та діяльність історичної постаті, зображеної на портреті (три правильні відповіді)?

  (Кількість балів 1.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту
оберіть один з варіантів: